Vychováváme děti a rosteme s nimi – S čím mi kniha pomohla?

Vychováváme děti a rosteme s nimi - S čím mi kniha pomohla?
Autorem Kristina F

Kniha respektované americké terapeutky a rodinné poradkyně Naomi Aldort představuje ucelený koncept výchovy, kde nedominuje ani rodič ani dítě. Na místo nevyžádaných rad a manipulace je s dítětem zacházeno s úctou a respektem. Aby však její navrhovaný koncept mohl fungovat, musíme se jako rodiče nejprve zbavit starých naučených vzorců chování, které si každý neseme ze svého domova.

Naomi Aldort – Vychováváme děti a rosteme s nimi

Autorka nás v knize vede k tomu, jak se naučit nereagovat hned, ale s odstupem, a tím zabrzdit naše automatické reakce a moci projevit naše skutečné city. Poté můžeme přistoupit k fázi naslouchání dítěti, potvrdíme mu jeho pocity a nakonec jej povzbudíme, aby se vyrovnalo s danou situací.

Dozvíme se, proč je velmi důležité dát dítěti prostor, aby se projevilo a prožilo své emoce. A nejen ty pozitivní, ale i negativní, které není dobré potlačovat. Naučíme se našemu dítěti dávat příležitost se samostatně rozhodovat a snížíme tak jeho frustraci a zvýšíme sebevědomí.

Jak to máte s moderními technologiemi? – Rizika nadužívání digitálních médií nejen u dětí

Autorka vysvětluje, proč ovládání a tresty ve výchově nefungují a proč způsobují zranění na duši a nedůvěru. Pomáhá nám porozumět našemu dítěti, které se pak může svobodně realizovat a plnohodnotně beze strachu rozvíjet. V knize jsem našla odpovědi na své dosud nezodpovězené otázky a vymazala jsem ze života podmínečnou lásku.

Zbavila jsem se podmínečné lásky

Ke šťastnému rodičovství totiž stačí své dítě bezvýhradně milovat a umět se vcítit do jeho pocitů a přání. Najednou se většina nedorozumění ve vztahu rodič a dítě vytrácí a zbylé situace se daří vyřešit mírovou cestou. Děti, které zažily bezpodmínečnou lásku a důvěru svých rodičů, vyrůstají v sebevědomé lidi, emocionálně odolné, schopné vést své životy samostatně, radostně a nikdy se nebojí vyjádřit svůj názor.

Pokud si chcete o výchově přečíst jen jednu knihu, je to právě tahle. Můžete ji využít nejen ve vztazích k dětem, ale i ve vztazích partnerských či k zamyšlení nad vztahy se svými rodiči či prarodiči.

Jediná kapitola se kterou jsem nesouzněla, byla ta o mocenských hrách. Jsou to situace, kdy si dítě potřebuje dokázat a zažít převahu nad rodičem a zkouší naši trpělivost někdy až záludným a nekonečným způsobem. Autorka radí, občas s dítětem mocenskou hru sehrát, ale chce to herecky nadané rodiče, kteří budou s dítětem spolupracovat.

Co všechno se nám už povedlo změnit? – Co všechno máme doma jinak?

Naštěstí naše děti nemají tuto potřebu, tak jsme dramat ušetřeni. Možná že tuší, že bychom dost nespolupracovali, ochotnictví nemáme v krvi. Jakmile se vám podaří autorčiny postřehy a rady vnést do každodenní praxe uvidíte, že není potřeba děti strašit vlastní autoritou, ale že pokud jsou našimi rovnocennými partnery, samy přirozeně touží dělat správné věci a vyhovět našim potřebám.

Chovejme se ke svým dětem, jako by to byli naši nejlepší přátelé u nás doma na návštěvě. Ty přece nikdy neponižujeme, netrestáme, nekřičíme na ně a ani je nemáme potřebu zastrašovat a ovládat.

Přidat komentář