Školákov – interaktivní procvičování učiva zábavnou formou

Školákov pro děti - interaktivní procvičování učiva zábavnou formou
Autorem Kristina F

Procvičovat si učivo s dítětem na prvním stupni je velmi důležité. Jakmile dítě nastoupí do první třídy, celé první pololetí se spíše adaptuje, ovšem později přichází opravdové vzdělávání, na které dítě mnohdy nemusí samo stačit. Učitelé ve škole nejsou všemocní, proto byste se svému školákovi měli věnovat i doma. A proto vám představím školákov pro děti.

První stupeň je v podstatě rozhodující, pokud se budete dítěti věnovat, dohlídnete na plnění úloh a jeho učení se, potom máte velkou šanci, že na druhém stupni bude v tomto ohledu maximálně samostatné. Znáte osvědčené tipy a triky na učení s dětmi? Pomohou vám školáka motivovat a nadchnout, takže učení už nebude v jeho očích jen nutným zlem. Vyzkoušejte je a změňte tak jeho přístup ke škole.

V opačném případě přístup ke škole nezměníte ani na druhém stupni, takže přestože může být dítě chytré, nepřizpůsobí se školnímu vzdělávání a pravděpodobně bude mít velké problémy. Samozřejmě víme, že prosté učení se s knížkou a vyprávění látky příliš ovoce nesklidí, proto vám dnes přinášíme zajímavou interaktivní alternativu, která může obyčejné opakování minimálně proměnit na zábavnější formu.

Školákov nabízí kompletní procvičování učiva 1. stupně

Internetová stránka pro vzdělávání žáků prvního stupně Skolakov.eu nabízí hlavní předměty k procvičení. Například český jazyk, matematiku, prvouku a vlastivědu – vždy přehledně rozdělenou od 1. do 4. třídy. Některá látka je připravena jako prezentace, kde je teoreticky a velmi srozumitelně podaná, jiná přímo k procvičení ve webovém prohlížeči. Právě interaktivní cvičení je často podáno hravou formou, čímž je pro dítě atraktivnější.

  • interaktivita zvyšuje a udržuje zájem o probíranou látku
  • učivo tak lze lépe vizualizovat a žák ho snadněji pochopí
  • dítě je přímo zapojeno do učení, ale bere ho spíše jako hru, takže je více motivováno
  • procvičením učiva v praxi si dítě zapamatuje podstatě více informací
  • v případě potřeby si může úlohy procvičovat opakovaně
  • příklady jsou ihned vyhodnoceny, žák vidí svou úspěšnost
  • částečně dochází k rozvoji počítačové gramotnosti

Můžete si tak se svým dítětem procvičovat všechny předměty, které se právě učí a trénovat je. Nicméně pamatujte, že je značně neproduktivní, snažit se s dítětem vybudovat náskok před učivem ve škole. Učitelé většinou vědí moc dobře, jak při učení postupovat, a hlavně, jak žákům látku kvalifikovaně a přitom srozumitelně vysvětlit. Nezapomínejte také, že má svou návaznost. Ukazuje se totiž, že děti, které mají často náskok z domova, nejsou později schopni přijímat látku od učitele, případně na ni lehce navázat.

Jak moc je procvičování učiva formou e-learningu výhodné?

Pokud zrovna přemýšlíte nad tím, jestli forma vzdělávání přes internet má vůbec smysl a jste spíše zastánci tradičního biflování, potom věřte, že právě e-learning je formou vzdělávání budoucnosti. Mnoho škol, včetně těch základních, má dnes vlastní systém e-learningu, kde žáci plní domácí úkoly, procvičují si učivo nebo sami studují probíranou látku, například v rozšířené míře.

Navíc taková forma vzdělávání mnohem více rozvíjí samostatné uvažování a kreativitu studentů. Elektronické učivo je maximálně výhodné právě v kombinaci s klasickým vzděláváním, kdy pedagog poskytuje ihned zpětnou vazbu.

Právě díky procvičování učiva na internetu a pomocí počítače dochází k zapojení téměř všech smyslů, což vede k mnohem větší efektivitě takové formy učení. Učivo je tak mnohem lépe zapamatovatelné a pomocí různých animací bývá také velmi dobře vysvětleno. Navíc právě zapojení se do výuky formou interaktivních programů, což je právě Školákov pro děti, pomáhá ve velké míře učit se i žákům s různými poruchami učení, ale ocení ho například i neslyšící nebo žáci s velkou absencí kvůli častým nemocem.

E-learningová forma učení rozvíjí žákovu samostatnou práci a jeho myšlení. Podporuje kreativitu a logické uvažování.

S opakováním učiva to nepřehánějte

Školákov je sice ideální nástroj pro opakování učiva, ale rozhodně ne hned po příchodu ze školy. Mnoho rodičů totiž dělá tu chybu, že nutí dítě po příchodu ze školy, aby ihned dělalo domácí úlohy. Přitom si neuvědomují, že mozek i organismus jsou po náročném mnohdy sedmihodinovém vyučování unaveni.

Umožněte dítěti, aby si nejprve dostatečně odpočinulo a úkoly odložte například až dvě hodiny po jeho příchodu domů. Nutit dítě ihned po příchodu ze školy do učení je nejrychlejší cesta, jak mu znepříjemnit školu i vzdělávání se.

Závěrečné zhodnocení Školákova

Podobných projektů, které mají za cíl vzdělávat žáky, je mnoho, avšak velká většina z nich je cílena spíše na střední a vysoké školy. Školákov pro děti nabízí zábavnou a propracovanou formu procvičování učiva, které nepochybně vaše děti ocení. Nemusíte je tak nudit výkladem z učebnic a zároveň si nemusíte nic nastudovat, protože Školákov poskytuje všechnu látku detailně zpracovanou.

Velkou výhodou jsou právě cvičení, které dítěti poskytnou zpětnou vazbu a hodnocení. Školákov by se určitě neměl stát náhražkou klasického učení, na druhou stranu je velmi vhodné, aby se jako interaktivní prvek zapojil do vzdělávání dítěte, zvláště v případě, kdy je zpracován odborníky a navíc zcela zdarma, čímž je svým rozsahem a odborností takřka jedinečný.

Rozhodně vyzkoušejte Školákov doma a uvidíte, jestli bude i pro vaše děti zábavnou formou vzdělávání. Nic tím nezkazíte

Přidat komentář