Recenze knihy Výchova bez poražených

Recenze knihy Výchova bez poražených
Autorem Kristina F

Hlavním tématem knihy Výchova bez poražených od Thomase Gordona je snaha o nalezení přístupu k dětem, který nebude obsahovat manipulaci, nátlak, zastrašování ani výsměch. Jde v něm o respektování potřeb dítěte i rodiče. Cílem této výchovné metody je nalézání takových řešení, která nebudou jen kompromisem, ale budou vyhovovat všem zúčastněným stranám.

Kniha se zaměřuje na tyto aspekty

 • Jak efektivně komunikovat s dětmi
 • Jak posílit spolupráci v rodině
 • Jak děti naučit řešit své vlastní problémy

Součástí knihy jsou praktická cvičení, která umožní osvojit si nové postupy a patřičně je zažít. Výsledkem bude méně hádek, méně vzdoru, lhaní a nedorozumění.

Autor Thomas Gordon poukazuje na rozdíly mezi výchovnou Metodou I, Metodou II a Metodou III. Přičemž Metodu I popisuje jako autoritářskou výchovu, rodič má vždy pravdu. Naopak Metoda II je zcela liberální přístup, kdy je vždy vyhověno dítěti. Výchovu bez poražených definuje jako Metodu III a jedinou konstruktivní metodu pro dosažení výhodného řešení pro všechny strany.

V knize se dozvíte, že Metoda III v sobě zahrnuje 3 návazné kroky

 • Aktivní naslouchání
 • JÁ sdělení
 • Metodu „bez poražených“

Aktivní naslouchání doporučuje autor pro situace, kdy problém nenáleží rodiči, ale dítěti. Vyzývá rodiče, aby dětem přestali navrhovat řešení, udělovat rady, napomínat je, posuzovat jejich přístup, konejšit je, zjišťovat podrobnosti, chválit apod. Namísto toho radí nezasahovat, přitakávat, projevovat zájem a vybízet k hovoru. Taktéž zrcadlit jádro sdělení a tím dítěti poskytnout zpětnou vazbu a příležitost k dalšímu popisu situace, uvolnění emocí a nalezení vlastního řešení.

V situacích, kdy se něco nezdá rodiči, tedy on je ten, kdo má problém, doporučuje autor používat tzv. JÁ sdělení. Princip je jednoduchý: neobviňovat, nehodnotit, ale popsat nepřijatelné chování, mé pocity z něj a jasné a konkrétní důsledky, které na mě má. Pokud se problém týká všech zúčastněných, je nasnadě použít i metodu bez poražených.

Ta se skládá z navazujících kroků

 • Popsání problému
 • Sestavení nejrůznějších možných návrhů řešení
 • Výběr toho nejpřijatelnějšího návrhu pro všechny
 • Stanovení způsobu, jak ho realizovat
 • Následné vyhodnocení, zda nové řešení funguje

Tyto tři kroky tvoří dohromady kostru tzv. efektivního rodičovství, které autor a jeho kolegové vyučují. I v ČR se můžete zúčastnit kurzů efektivního rodičovství. Já jsem kurz absolvovala, jako jedna z prvních, už v roce 2010. Do naší výchovy jsme nejprve začlenili aktivní naslouchání. Někdy totiž jen tohle stačí k vyřešení problému.

Naopak pokud ho nepoužíváte, můžete děti svými nevyžádanými radami, a dalšími nevhodnými zásahy, jen více rozčilovat. Jako mnohem těžší se ukázalo používání tzv. JÁ sdělení. Ne každé sdělení, které dáte do první osoby je totiž ta správná forma JÁ sdělení. Metodu bez poražených využíváme nejčastěji při týdenních rodinných poradách.

Na podobné filozofii jsou založené i další knihy:

Přidat komentář