Proč je důležité kultivovat ego a rozvíjet sebelásku?

Proč je důležité kultivovat ego a rozvíjet sebelásku?
Autorem Kristina F

Ego je část naší osobnosti, která se začíná utvářet v dětství, předkládáním standardů a ideálů společnosti, ve které vyrůstáme. Vnucené myšlenkové konstrukce, se kterými se postupně ztotožníme, v nás vytvářejí tlak na dosahování ideálů diktovaných společností. Utvoříme si vlastní identifikaci dle povolání, majetku apod. a dostaneme se do spirály neustálého porovnávání se s ostatními lidmi.

Skrz toto ego vnímáme veškerou realitu a proto ji nevnímáme takovou jaká je doopravdy. Ego chce stále víc a vždy se uspokojí jen na chvilku. Pak znovu touží po něčem jiném. Nedokáže být spokojeno s tím, co je teď. Lidé se silným egem mají sklon se obklopovat jen těmi, kteří jejich ego posilují.

Člověk se považuje za příliš důležitého a taky se tak chová. Chtěl by, aby se všechno točilo kolem něho.“ Erich von Däniken

Jak se projevuje nezdravé ego?

Nezdravým egem člověka netrpí jen jeho okolí, ale i on sám.

Silné ego se projevuje:

 • neustálým porovnáváním se s ostatními
 • soutěžením
 • vyvyšováním se
 • zjišťováním, co si o nás druzí myslí
 • obhajováním vlastní pravdy
 • neakceptováním názoru ostatních
 • potřebou neustálého přísunu uznání a chvály
 • nutkavým hodnocením
 • nekonstruktivním kritizováním
 • nálepkováním
 • nevyžádanými radami

„Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a pak zahyne.“ Jan Werich

V čem nám ego brání?

Ego nám překáží na cestě k tomu po čem toužíme, po Lásce. K tomu, abychom měli rádi své okolí a okolí mělo rádo nás, je nejdříve potřeba, abychom měli rádi sami sebe. Ego nám ale nedovolí přijmout se, takoví jací jsme i s našimi chybami. Vlivem výchovy, kdy je neustále podporován růst našeho ega, nezbývá moc prostoru pro rozvoj sebelásky.

Sebepřijetí je takový stav, kdy:

 • si vážíme vlastního těla, umíme ho ocenit a pečovat o něj
 • necítíme se vůči okolí v podřazené ani nadřazené pozici
 • nežijeme jen pro druhé, ale uděláme si čas i na náš odpočinek a koníčky
 • se k ostatním chováme s respektem
 • se snažíme na sobě pracovat, ale k našim chybám jsme shovívaví
 • jsme k sobě laskaví
 • nemluvíme o sobě negativně
 • si bez výčitek plníme své potřeby a sny

K čemu tedy ego máme?

Od útlého dětství nám ego umožňuje existovat v naší společnosti. Poskytuje potřebnou sebedůvěru, asertivitu, sebeprosazení, podporuje ambice, dává člověku odvahu prosadit se – vystudovat, najít si životního partnera, zabezpečit si bydlení apod.

Jak duchovně růst a kultivovat své ego?

Po 40. roce věku dochází u člověka, v ideálním případě, k postupnému probouzení a uvědomění si, že JÁ NEJSEM to co jsou MOJE MYŠLENKY (EGO). Poté přijde logicky potřeba své ego kultivovat, aby dále nerostlo a nezačalo na náš život působit negativně. Nejde o to, abychom se svým egem zápasili nebo se ho snažili potlačit, ale abychom si jeho vliv uvědomili a zvážili v každé situaci, zda mu chceme naslouchat či nikoliv.

Podaří-li se nám sklon prosazovat své ego omezit, získáme podobný pocit, jako by z nás spadlo břímě. Stáváme se méně konfliktními, ale i velkorysejšími. Získáváme tak i schopnost více naslouchat ostatním. Tuhle nově nabytou vlohu upotřebíme ve všech našich vztazích i v rodičovské roli, kdy budeme konečně schopní nabídnout bezpodmínečnou lásku a porozumění.

Pokud vás téma Ego zaujalo, velmi mohu doporučit knihu Eckhart Tolleho „Nová země: objevte smysl svého života.“

Přidat komentář