Nejkrásnější citáty o rodičích a dětech

Nejkrásnější citáty o rodičích a dětech
Autorem Kristina F

 „Lidé nedbají o vlastní potomky, nýbrž je náhodně a naprosto lehkomyslně plodí, a potom zcela ledabyle živí a vychovávají. To je nejhlavnější příčinou špatnosti a ničemnosti většiny lidí.“

Pýthagorás ze Samu

„Nemůžeme děti tvořit podle své vůle… musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe, a jinak je nechat na pokoji.“

Johan Wolfgang von Goethe

„Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec kdy, jim odpouštějí.“

Oscar Wilde

„Jsou rodiče, kteří se mstí svým dětem za to, že je od začátku špatně vychovávali.“

Carmen Silva

„Děti rozumějí svým rodičům právě tak málo, jako rodiče svým dětem.“

Ruth Rendellová

„Kolikrát se rodiče obětují pro děti jen proto, aby jim to mohli vyčítat.“

Jiří Žáček

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“

Saint – Exupéry Antoine de

„Manželství bez dětí je jako den bez slunce.“

Walther von der Vegelweide

„Ve svých dětech žijeme dál.“

Euripidés

„Slib daný dítěti je posvátný.“

Henri Troyat

„Děti mohou jen žít, dospělí musí zápasit.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

„V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

„Děti nedělají, co jim rodiče přikazují, zato ale dělají to, co od rodičů odkoukaly.“
Harlan Coben

„Žádný choulostivý dotaz dítěte není tak trapný, jako rozpaky rodičů nad odpovědí.“

Zdeňka Ortová

„Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.“

Konfucius

„S malými dětmi je to jako s intelektuály: když dělají rámus, je to špatné, když jsou zticha, je to podezřelé.“

Gabriel Laub

„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“

Albert Einstein

„Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla. Kořeny směřující do minulosti a křídla, volnost a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti.“

Johan Wolfgang von Goethe

 „Celé to naše vychovávání obvykle spočívá v tom, že děti káráme pro přestupky malé a že je trápíme pro činy lhostejné, nemající ani významu ani následků.“

Michel Eyquem de Montaigne

Přidat komentář