Logopedie – Stojí za to naučit se správně mluvit

Logopedie - Stojí za to naučit se správně mluvit
Autorem Kristina F

Jedna z důležitých dovedností, kterou můžeme našim dětem předat, je správná výslovnost. Ráda se s vámi podělím o zkušenosti, jak probíhala logopedie u nás doma, jaké výzvy jsme překonali, co jsme tomu obětovali a jak to vlastně celé dopadlo.

Přirozený vývoj artikulace dle věku dítěte

  • Dítě do 1 roku rozumí jednoduchým pokynům, začíná opakovat, co slyší. Umí vyslovit všechny samohlásky a souhlásky M, B, P, D, T, N a J.
  • Dítě do 2,5 roku tvoří jednoduché věty, začíná se ptát, „co to je“. Další souhlásky, které následují jsou K, G, H, CH, V, F a dvojhlásky OU a AU.
  • Dítě do 3,5 roku mluví ve větách, osvojuje si gramatiku, ptá se „proč“. Zvládá N, D, T, L (i artikulačně), přibude Bě, Pě, Mě, Vě.
  • Do 4,5 roku dítě chápe děj a umí o něm vyprávět. Dokáže vyslovit Ň, Ď, Ť, vyvíjí se Č, Š, Ž.
  • Do 6,5 roku gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. Umí C, S, Z, R, Ř a kombinace Č, Š, Ž a C, S, Z (slova typu cvičky, syčel apod.)

Tenhle „tabulkový“ přehled berte s rezervou, každé dítě je jiné. Do prvních slov počítejte i zvuky zvířat (bé, mé, haf, mňau apod.) a pokud se vaše dítě neodchyluje od tabulky o více než 6 měsíců, nedělejte si zatím starosti. Zbystřete však, pokud u dítěte zaznamenáte tzv. patlavost, kdy dítě vynechává písmena ve slově či nahrazuje souhlásky jinými.

Mohly by vás zajímat – Zakoktávání u dětí a jeho příčiny

Stejně tak pokud máte podezření na výrazné opoždění vývoje řeči (za normu k rozmluvení se bere věk do 3 let), dítě by nemělo ani breptat tj. mluvit přehnaně rychle a velmi nesrozumitelně. Do patologií řadíme i huhňavost, kdy dítě nesprávně změní nosovost hlásek, které jsou pak zvukově nápadné.

Jak postupovat, když už se odchylka objeví

Praktický lékař v rámci preventivních prohlídek sleduje i vývoj řeči a má-li on nebo vy pochybnosti, nechte si napsat žádanku na logopedii. Někdy stačí jen konzultace, jindy vás čeká delší proces. I když už budete v péči logopeda, rozhodně nespoléhejte na to, že návštěva 1-2x měsíčně v jeho ordinaci bude dostatečná k včasnému a úspěšnému odstranění patologie v řeči vašeho dítěte.  

Berte logopeda jako odborníka, který diagnostikuje problém a pomůže vám s praktickou stránkou věci, tj. jak se naučit vyslovovat „neposlušnou“ hlásku. Samotná náprava vedoucí ke správné výslovnosti už pak ale záleží na píli vaší i vašeho dítěte. Je nezbytné, abyste se doma logopedii věnovali několikrát denně. Jazyk je sval a ten se musí trénovat.

Rozhodně však nenahrazujte kvalitu kvantitou a cvičení by nemělo přesáhnout 5 minut. Malé dítě déle pozornost neudrží a vy ho přeci nechcete od cvičení odradit.

Rozhýbávání jazýčku - Čím začít?

Rozhýbávání jazýčku – Čím začít?

Ať už se pokoušíte o nápravu sami nebo s pomocí logopeda, vždy je nutné rozcvičit jazyk i svalové skupiny na obličeji.  Návody si donesete z ordinace nebo je jich spousta na internetu. Jedná se o foukání do peříčka, do vody, nafukování tváří, později na střídačku jedné i druhé, foukání do slámky, jemný výdech pusou.

Prudký výdech, „nošení“ sladkostí na jazyku, vyplazování jazyka dopředu, do stran, olizování rtů, špulení rtů, nácviku lehkého pootevření úst, koordinace jazyka tak, aby byl schopný špičkou olíznout patro, opřít se za horní přední zuby, olíznout postupně všechny horní i spodní zoubky. Všechna tahle cvičení dítě naučí jak lépe ovládat jazyk a mluvidla. Při trénování je dovoleno vše, i sladkosti.

Válejte po jazyku bonbony, snažte se udržet mezi rty tyčinku, zuby napřed upatláte nutellou a potom je řádně jazykem očistěte.

My jsme bonbony nahradili kustovnicí a nutellu medem. Pro děti to musí být hra a ideálně když je u ní postavíte před zrcadlo, to taktéž s koordinací a nápodobou pomůže.

Nácvik konkrétního písmene

Artikulačním problémem našeho syna bylo tzv. šlapání si po jazyku. Vůbec neuměl vyslovit C, S, Z a Č, Š, Ž a Ř. Nápravě jsme se začali věnovat od jeho 4,5 let a nejintenzivnější proces trval 6 měsíců. K mé teoretické přípravě mi velmi pomohla kniha od Pavla Dolejšího – Jak se naučit správně vyslovovat.

Je totiž hodně důležité dodržet následnost jednotlivých hlásek. Nikdy neučíme dítě například R, pokud dosud neumí L nebo Ř, pokud ještě neumí R. Vše má svůj čas. Až zvládnutí předchozí hlásky povede k úspěšnému zvládnutí hlásky navazující. Začali jsme skupinou CSZ, nutná byla před každým cvičením nejen rozcvička jazyka, ale následně i správné nastavení rtů a jazyka.

Poté už se vyslovovala ccc, íc, ac, ec, přes ca, cink až k celým slovům a větám. Není dobré nic uspěchat, dítě si musí správné výchozí postavení zafixovat a my musíme být VELMI TRPĚLIVÍ a důslední. Snažíme se dítě spíše chválit než zdůrazňovat každé špatně vyslovené písmenko.

Pokud má dítě nějakou vysněnou hračku je dobré mu ji slíbit v rámci motivace, ale zase dárek dlouho neodkládejte, ať je to období těšení se pro dítě únosné. Nemusí to být ani lego za tisíce, stačí drobnost, zážitek, kino, cokoliv pro co bude dítě ochotné zabojovat.

Jak často je potřebné cvičit?

Jak často je potřebné cvičit?

My jsme se synem cvičili 2-4x denně a po velmi těžkých začátcích, když syn u skupiny hlásek Č, Š, Ž vůbec nedokázal našpulit rty, jsme s odstupem času začali pozorovat výrazné zlepšování. Zpočátku jen během cvičení, kdy se syn soustředit a dokázal udržet žádoucí postavení jazyka, později i občas v řeči a poté stále častěji.

Pro rozmanitost jsem využila veškerý dostupný obrazový materiál z oblasti logopedie z naší knihovny. Říkali jsme říkadla, dělali zábavné úkoly, pro dítě to nesmí být ohraná nuda. Pro pozdější udržení správné výslovnosti nám třeba pomáhalo číst Logopedické pohádky.

Vždy na jedné stránce vybrala čtyři těžší slova a ty jsem nechala syna zopakovat, poté jsem opět přečetla celou další stránku a několik slov vypíchla, takže syn neměl pocit nějakého drilování, poslouchal pohádku a občas mezi řečí něco „zasyčel“

Nefeknu, vy byste se mně fechtali

S nácvikem hlásky Ř mám zkušenosti od obou dětí. Dcera se naučila R chvíli před pátými narozeninami a během preventivní prohlídky si lékařka všimla, že ještě neumí, Ř. Nabízela nám konzultaci na logopedii, ale protože já jsem cílevědomá a nerada někam docházím, tak jsem si vyžádala odklad a dceru jsem Ř naučila během následujících tří týdnů.

Naučení těžké nebylo, pokud dítě správně zvládá R, tak třeba jen stačí nastavit jazyk a zuby pro pozici R a prudce vydechnout, aby dítě pochopilo, že jde o tu vibraci. Nebo se široce usmívat a potichu říkat R. A pak už je to jen o tréninku a hlavně finálnímu zafixování souhlásky ve všech pozicích, to je na začátku, uprostřed a na konci slova.

S fixací si dcera dala načas, zato syn sice déle tápal, jak Ř vyslovit, ale poté co to zvládl, neměl absolutně žádný problém říct ho všude a správně.

Přeji vám hodně úspěchů a trpělivosti. Budu ráda podělíte-li se i o své zkušenosti v komentářích pod článkem.

Přidat komentář