Jak si „vydobýt“ respekt doma i v práci?

Jak si "vydobýt" respekt doma i v práci
Autorem Kristina F

Respekt rozlišujeme dvojí. Ten, který projevujeme my druhým, a ten, který lidé projevují nám. A pak respekt ve smyslu uznávání i jiných názorů, hodnot či například víry. Pokud se vám stává, že váš názor nebývá vyslyšen, nebývá žádoucí ani uznáván, zřejmě vás ostatní lidé moc nerespektují. U cizích lidí to zamrzí, u rodinných příslušníků je to až depresivní, pokud se cítíte nerovní příliš často.

„Nejsnadnější způsob jak ztratit důvěru a úctu mladých je dávat jim nekonečné rady.“ – Ernest Hemingway

Proč mě nikdo nerespektuje?

Prvním krokem k rovnoprávnosti ve vztazích je uvědomění si, že chyba nikdy není jen na jedné straně. Pokud se tyto komunikační disbalance vůbec dají nazvat chybou.

Důvodů, proč rodič nebo nadřízený druhého neuznává, může být několik:

 • není ochoten vám předat zodpovědnost
 • nevěří, že jste kompetentní
 • má pocit, že ví všechno nejlépe
 • nechápe, že ostatní lidé mohou mít jiný názor
 • sám nebyl vychováván v respektu a nezná obsah tohoto pojmu

„Kdo snadno ztrácí úctu k druhým, ten si neváží sebe.“ – Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Co mohu změnit u sebe?

 • Přijímejte sami sebe. Respekt vyvěrá zevnitř.
 • Respektujte názory ostatních lidí.
 • Buďte k lidem milí, cíleně neubližujte.
 • Nenechte se vyvést z klidu, stůjte si za svým názorem.
 • Přemýšlejte o důsledcích, než začnete mluvit.
 • Vyjadřujte se jasně a cílevědomě.
 • Nebuďte pasivní a nebojte se vystoupit ze své komfortní zóny.
 • Naučte se efektivně argumentovat.
 • Neodsuzujte ostatní, i když oni vás odsuzují.
 • Žijte podle toho, co říkáte.
 • Buďte pozitivní ve svém přístupu.
 • Klaďte otázky a naslouchejte odpovědím.
 • Vciťte se do druhého, z jakých informací či z prostředí vychází.
 • Neberte si nic osobně.

Nastavte si hranice

Nastavte si hranice, kam až může partner v komunikaci zajít. Své hranice si hlídejte. Manipulovat s vámi totiž může jen ten, komu to dovolíte. Jen ten, koho necháte hranice překročit. Takový člověk vás pak zasáhne hluboko. A můžete si za to sami, když ho necháte vaše hranice zbořit.

Buďte obezřetní a neustále si važte sami sebe. Mějte na paměti své přesvědčení a hodnoty. Buďte připraveni na možný nesouhlas ostatních, ale nestavte se už dopředu do opozice. Dejte druhým jasně najevo, co už je přes čáru a co nebudete tolerovat. Už jen tohle gesto dokáže zabránit průniku cizích vojsk na vaše území.

Láska a respekt

Láska a respekt jsou dvě rozdílné hodnoty, i když mohou být součástí jedna druhé. Pokud někoho milujeme, měli bychom ho zároveň i respektovat, jinak se nejedná o vyvážený vztah. Pokud někoho v důvěrném vztahu „jen“ respektujeme, nebude se jednat o vztah trvalý.

Ve vztahu nejde o to, kdo má pravdu. Jde o podporu a sdílení. Pak může vzniknout láska a jistota, že se na druhého mohu spolehnout. Nikoliv z toho, že si vždy prosadím svou.

„Úctu si lidé vymysleli, aby maskovali prázdnotu tam, kde by měla být láska.“ – Lev Nikolajevič Tolstoj

Respektovat druhého znamená, že má naši důvěru, nezneužíváme ho a necháváme mu prostor pro seberealizaci. Pomáháme mu dosáhnout jeho přání, aniž bychom ho přetvářeli k obrazu svému. Respektujeme jeho jedinečnost a té autentičnosti si ceníme.

„Pokud s námi někdo nezachází s láskou a úctou, můžeme pokládat za dar, jestliže se vzdálí. Pokud takový člověk neodejde, budeme s ním určitě snášet utrpení mnoho let. Když odejde, bude to chvíli bolet, ale naše srdce se nakonec zahojí. Pak si budeme moci vybrat to, co skutečně chceme.“ – Don Miguel Ruiz

Přidat komentář