Co mi pomáhá žít v dnešní době a jak jsou rady z internetu často zavádějící?

Co mi pomáhá žít v dnešní době a jak jsou rady z internetu často zavádějící?
Autorem Kristina F

21. století je století zrychleného způsobu života. Nemáme čas se osobně potkávat, tak hledáme životní partnery na online seznamkách. Nemáme čas vařit, tak si necháváme posílat jídlo v krabičkách. Nemáme čas na vlastní děti, tak jim hledáme chůvy, soukromé školky a spoustu kroužků, jen aby nás nezdržovaly v našem kariérním rozletu.

Narodila jsem se v jiné době

Životního partnera jsem našla ve svých 16 letech. V té době internet v České Republice teprve začínal. Nebyl známý Facebook, nebyl messenger, WhatsApp, Instagram, Twitter a další. Mobilní telefon mělo jen pár lidí v republice. Byla to doba romantických dostaveníček v přírodě, komunikace probíhala z očí do očí, básně a dopisy jsme si psali ručně.

Jak mohou rady ublížit? – Příručka pro dnešní mámu: Pozor na rady z internetu

Vybaveni selským rozumem, pokorou a mírou zdravého sebevědomí jsme se scházeli s komunitou lidí se společnými zájmy a měli jsme snahu naše dobré vztahy udržovat. Dnes je lidstvo často izolováno od ostatních, každý sám u svého počítače, telefonu či notebooku. Spřátelené duše hledáme na veřejných fórech. S větší anonymitou však přichází i větší ego. Ego, které má vždy pravdu a nerozpakuje se i slovně ubližovat.

Veřejná fóra a jejich úskalí

Každá mince má rub i líc. Facebooková skupina může sloužit jako nástroj pro sdílení a hledání informací, ale zároveň někteří členové mohou zažít pocit méněcennosti, v případě, že se setkají s nenávistnými komentáři od tzv. hatera. Hater je hanlivý termín, který se vztahuje k osobě nebo skupině, která vyjadřuje nenávist na veřejných fórech.

Taktéž jsem si prošla několika skupinami, kde jsem se necítila dobře. Očekávala jsem zajímavou diskusi, zpětnou vazbu, ale místo toho přišlo prozření, že někteří lidé si potřebují prosadit „svoji jedinou pravdu“ a na následky nehledí. Musela jsem se tedy obrnit klidem a rozvahou.

Užitečné pro mě bylo, že jsem zjistila, že i já mám občas potřebu druhé přesvědčovat o své pravdě, ale že to vůbec není oblast, do které bych měla směřovat tolik své energie.

Každý má svoji pravdu, ale nejlépe poradí odborník

Přesvědčovat někoho o své pravdě je ztráta času. Kdo říká, že jen ta moje pravda, je ta jediná správná? Hodně času jsem ztratila, než jsem šla do sebe a některé skupiny, kam jsem názorově nezapadala, jsem opustila. Velmi se mi ulevilo. Nikdy nechoďte proti proudu. Strhne vás.

Stejně tak jsem prozřela, že nemá cenu se ptát jinde než u odborníků. Každý diskutující vám totiž mile rád poradí, ale často si názory protiřečí a vy jste pak čím dál tím víc zmateni. Pokud vás dotyčný dobře nezná, tedy váš aktuální zdravotní stav, podmínky ve kterých žijete, jakou práci vykonáváte, jaké prostředí vás v dětství formovalo apod., tak jen střílí od boku.

Cola, Fanta ani Sprite žízeň neuhasí – Dětská obezita, její následky a řešení

Bohužel ani to, že mu daná praktika nebo bylina pomohla neznamená, že pomůže i vám. Naopak vám může i ublížit. Často se ve skupince bylinkářů najdou tací, co si troufají radit ostatním, papouškovat doporučení jiných, aniž by sami měli ve fytoterapii vzdělání nebo nějaké osobní zkušenosti.

Nechte si nastavit zrcadlo

Pokud máte nějaké trápení a chcete ho sdílet, volte raději uzavřené menší skupiny lidí, kde se navzájem znáte. Vyslechněte názory ostatních, ale poté si udělejte názor vlastní. Zeptejte se sami sebe, svého srdce, jestli rozhodnutí, které zvažujete, je to správné. Vaše srdce vám napoví, jen mu musíte dát šanci, aby bylo slyšet.

Vraťte se tedy cíleně do doby minulé, vypněte rádio, televizi, internetové připojení a posaďte se v lese na mech. Tam za zpěvu ptáků si ujasníte postup, který je pro vás nejlepší.

„Hněv překonávej srdečností, zlé oplácej dobrým, lakomého překonávej dary, pravdou překonávej lháře.“ Buddha

Přidat komentář