Jak zvládnout nástup dětí do první třídy?

Jak zvládnout nástup dětí do první třídy
Autorem Kristina F

Je vaše dítě čerstvě v první třídě? Následující týdny budou obrovská změna pro vás i pro něj. Z předškolního dítěte se stane školák. Už si nebude moci jen hrát a hrát, bude se muset vyrovnávat s povinnostmi, s úkoly a zcela novým a jiným režimem. I když si dítko trénovalo tyto dovednosti a tento režim už v mateřské školce, všechno je jinak.

Školka je maličko mohla připravit na ranní vstávání a vypravování z domů. Mohla jim také poskytnout možnost zvykat si na nové prostředí a kamarády. To však bylo formou, která byla zábavná. Školka spíše představuje nějaký kroužek či klub, kde se děti schází s kamarády a prožívají hezké chvíle, než zaměstnání, čím do určité míry škola je.

1. Škola není školka

Škola už je vlastně také povinnost. Dítě si nemůže jen tak říct, že dneska do školy nechce, protože je venku hezky, nebo že bude celý den zalezlé doma, protože venku prší. Nejde jít domů po „o“, ale až tehdy, kdy vyučování končí. Dítě musí doma psát domácí úkoly, učit se na další den a ne kreslit si, sledovat oblíbené pořady a podobně.

2. Náročné úkoly

Během prvního roku se dítě ve škole potkává s mnoha úkoly, které jsou náročné. Musí se umět soustředit, celou jednu vyučovací hodinu sedět a dávat pozor. Dále dítě cvičí a zdokonaluje se v psaní, musí respektovat pravidla, spolupracovat s ostatními a být samostatné. A co můžete udělat pro to, aby vaše dítě zvládlo všechny nároky na něj kladené?

3. Nešetřete chválou, dítě povzbuzujte

Kritika je něco jako šafrán, používejte ho ale opravdu málo a s citem. Ptejte se dětí, co cítí, a hlavně jim naslouchejte. Nechte je relaxovat, dopřejte jim jejich oblíbené činnosti a mluvte s nimi o jejich pocitech. Škola je pro děti těžká, není se čemu divit, že první dny je vaše dítě doma unavené.

4. Dostatečná příprava

Vysvětlete dítěti, co je v té velké škole vlastně čeká a jak to tam chodí. Pozor, vyhněte se tomu, že budete dítě strašit nebo školu až moc přechvalovat. Musíte vše vysvětlovat tak, aby se dítě na školu těšilo, ale zároveň bylo připravené na školní řád. Zaměřte se na to, co by je tam mohlo bavit, a doma si to vyzkoušejte. Motivovat dítě je nesmírně důležité.

5. Učte se spolu

Naučit se látku není nic jednoduchého, zvláště pro předškoláčky. Dítě bude ze začátku potřebovat pomoc a také dodat povzbuzení. Domácí přípravu nepodceňte, ale zároveň ji také zbytečně neprodlužujte, ať se dítě nepřetěžuje a školu mu neznechutíte ještě před nástupem.

Čtěte: Jak podpořit u dětí zodpovědnost

6. Hra je důležitá

I když máte doma školáka, je to pořád dítě a pro dítě je hra velmi důležitá. Proto na hraní nezapomínejte a dopřejte dětem jejich oblíbenou zábavu. Při hraní máte největší prostor pro komunikaci s dětmi, takže můžeme vymyslet nějakou slovní hru, ve které se báječně pobavíte, a dítě se opět něco naučí.

7. Silné stránky

Poznejte, v čem vaše dítko vyniká, a podpořte to hned na začátku. Dejte také pozor na to, co mu naopak nejde, a vymyslete společně, jak byste se to mohli naučit lépe. Přání a zájmy dětí posilujte, protože tím posilujete jejich sebevědomí a učíte je vytvářet si vlastní názor a rozhodnutí.

8. Samostatnost

Prvňáček by se již měl umět o sebe postarat sám, tzn. oblékat se a připravovat si vše potřebné do školy. Dejte mu také nějakou domácí povinnost, kterou bude pravidelně dělat, čímž podpoříte jeho samostatnost a zodpovědnost.

9. Kontakt se školou

Komunikace mezi rodičem a učitelem je velmi důležitá. Ptejte se učitelky na dítě, na jeho chování, prospěch. Případné problémy pak řešte společně.

10. Co dělat, jestliže si dítě neumí zvyknout?

Mnohé děti se do školy těší, nicméně existují i takové, u kterých se radost následně mění v odmítání, slzičky a podobně. Co v takové chvíli dělat? Je možné, že dítě je na školní docházku nezralé.

Jestliže se objevují velmi zásadní problémy s adaptací, nemůže se ráno probudit, stýská se mu po kamarádech ze školky, je pro něj příprava do školy obtížná, každé ráno pláče, pak je vhodné, když se sejdete s psychologem z pedagogicko-psychologické poradny a tento stav budete řešit.

Psycholog může doporučit odklad školní docházky nebo poradí rodiči, jak dítku přestup na školu ulehčit. Problém se také může objevovat v dětské osobnosti, je například introvertní, uzavřené, před ostatními dětmi se cítí nejistě a tak pro něj nový režim může být těžší.

V takovém dítěti vzbuďte sebedůvěru, mějte trpělivost, chvalte za každý pokrok a povzbuďte ho. Určitá nevýhoda se může objevit u dětí, které jsou menšího vzrůstu. Je možno říci, že drobný intelektuál to v prvních týdnech nemusí mít úplně jednoduché oproti spolužákovi, který je možná méně intelektuálně obratný, ale je společenský a kamarádský. Rozdíly se srovnají časem.

Neúspěch ve škole může mít za následek nechuť k učení a ke škole vůbec. Proto hledejte příčinu toho, proč se vašemu dítěti ve škole nedaří, zeptejte se, co ho trápí a jak můžete pomoc. Případně do řešení zapojte i učitele. Jestliže se dítě netěší do školy, může to být vlivem prostředí ve třídě, špatným učitelem a podobně. Řešení je zde poněkud obtížné a jeho výsledkem může být změna školy či přeložení do jiné třídy.

11. Dítěti nejde psaní a čtení. Co s tím?

I v první třídě se u dětí mohou objevovat problémy s hyperaktivitou, špatnou pamětí, soustředěním a podobně. Poruchy se diagnostikují s jistotou ve druhé třídě, ve chvíli, kdy dítě, alespoň částečně, má osvojené správné psaní všech písmenek.

Jestliže však vaše dítko nestačí tempu ostatních dětí, má problém se čtením a psaním, pak navštivte pedagogicko-psychologickou poradnu. Psycholog po přezkoumání zjistí, kde se stala chyba, zjistí příčinu a s ní je pak možno dál pracovat.

12. Dítě nemá kamarády. Co dělat?

Ne každé dítě umí dobře a bez problému navazovat vztahy v novém prostředí. Jestliže i vy máte takové dítě, nenuťte ho, aby si kamarády našlo za každou cenu. Nemá smysl ho nutit, ať se účastní společenských akcí, když nechce. Vyzkoušejte například zájmový kroužek, kde jsou menší skupiny dětí, pomůže mu to lépe si na kolektiv zvyknout.

Nabídněte mu, že si své spolužáky může pozvat domů na návštěvu. Prostředí, které vaše dítě zná, pro něj bude lepší, bude se cítit jistěji. Vy znáte své dítě nejlépe. Budete-li mít pocit, že se u vašeho dítěte něco děje, dejte na svůj instinkt a hledejte příčiny, a to dřív, než se problém zvětší.

Přidat komentář