Šikana se stává běžnou součástí života, a to nejen ve školách!

Šikana se stává běžnou součástí života, a to nejen ve školách!
Autorem Kristina F

Statistiky ukazují, že šikana ve škole narůstá, stejně tak na pracovišti se s ní setká průměrně každý šestý zaměstnanec. Víte, jak naučit dítě, aby se umělo šikaně bránit? Pomůžete mu tím do budoucna a získá cenné zkušenosti.

S šikanou se nepochybně setkal každý z nás – ať už jako šikanující, šikanovaný nebo přímý pozorovatel. Prakticky se jí během života nelze vyhnout, protože se ukazuje, že šikana probíhá všude. Například už v mateřské škole, dále pak na základní i na střední škole, ale také na akademické půdě – a to navíc často ze strany vyučujících. A následně poté na pracovišti, jak vyplývá z nedávných průzkumů.

Linka bezpečí obsloužila v roce 2000 asi 2% hovorů, které se týkaly šikany. V roce 2013 to bylo přes 4% hovorů. Následně roku 2016 to bylo už 5%, tedy asi 37 345 hovorů týkajících se šikany dětí.

Že je šikana opravdový problém, který je třeba řešit, ukazují také statistiky. Z těch vyplývá, že její výskyt v průběhu posledních let neklesá, právě naopak. Podle Linky bezpečí je aktuálně šikana problémem číslo jedna. Navíc v poslední době není problémem jen klasická šikana ve škole, ale ve velké míře se rozmáhá i kyberšikana, právě ta začíná být novou hrozbou 21. století.

Co je to vlastně šikana?

Jako šikanu označujeme takové jednání, které nějakým způsobem, fyzicky či psychicky, omezuje jedince v kolektivu – nejčastěji se dotýká těch nejslabších nebo nějakým způsobem odlišných dětí. V neposlední řadě ale nemusí jít vůbec o šikanu dětí, například v rámci pracoviště můžeme mluvit o takzvaném bossingu, který nejrůznějšími způsoby znepříjemňuje práci a pobyt na pracovišti.

Šikana se běžně objevuje už v mateřské škole!

Není výjimkou, že s šikanou se můžeme setkat už v mateřské škole. Možná se vám to zdá příliš brzy, ale opak je krutou pravdou. Se šikanou ve školce se může průměrně setkat každé deváté dítě. To prakticky znamená, že v každé třídě mateřské školy je podle statistiky průměrně jedno šikanované dítě. Situace se navíc nelepší. Vůbec nejhorší je, že mnohdy ani samotné učitelky v mateřské škole neví, jak takovou šikanu řešit.

Šikana na pracovišti

Možná jste se setkali se šikanou na pracovišti

Jako šikanu na pracovišti často známe především bossing, tedy situaci, kdy se nátlaku a šikany dopouští nadřízený – jedná se o velmi silnou psychickou šikanu. Krom toho se v poslední době v České republice rozmáhá také mobbing. Jako mobbing označujeme takovou šikanu, kdy zaměstnance šikanuje skupina jiných zaměstnanců, často na stejné pozici. Podle statistik tento teror zažívá každý šestý zaměstnanec.

Co rozhodně šikaně ve škole nepomůže

„Tak si toho nevšímej, ono ho to přejde“ slýchá často mnoho dětí, které se setkají s šikanou ve škole. Ale to je naprosto špatná a navíc neúčinná rada, která ve výsledku všechno jen zhorší. Navíc dítě, které nebude šikanu řešit a nebude mít podporu rodičů, může mít v budoucnu značný problém se nejen začlenit, ale také obhájit si svůj názor a podobně. Nebude schopno ustát krizové situace, natož je řešit. Samozřejmě to souvisí s nízkým sebevědomím takového jedince.

Stejně tak svému dítěti nijak nepomůžete, pokud mu poradíte, aby šikanu šikanujícímu oplatilo. Nikdy nemůžete tušit, zda opravdu najde odvahu se šikanujícímu postavit, a pokud ano, stejně tím nic nevyřeší, pouze ho naučíte řešit problémy stejně jako šikanující, což se může v budoucnu velmi negativně projevit. Například tak může začít řešit problémy s jinými dětmi nebo se takové jednání projeví později, a to ve sklonech k násilí.

Pravá příčina dětské šikany

Pravá příčina dětské šikany

Pokud se ptáte, proč děti šikanují jiné děti, potom je odpověď překvapivě jednoduchá, avšak složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Často za to mohou rodiče, kteří s dítětem špatně zachází a dostatečně se mu nevěnují, případně řeší problémy také agresí a násilím – navíc na samotném dítěti. Pak se vytvoří jakýsi „začarovaný kruh“, neboť bité dítě začne bít ostatní a řeší tak násilí pouze násilím.

Příklad: Šikana ve škole, co dělat?

Představte si, že jednoho dne přijde právě vaše dítě domů a svěří se vám, že se stalo obětí šikany. Jaký je pak ideální postup při řešení takové situace? Dobré je dítěti vysvětlit, že je potřeba se bránit, ovšem nezapomeňte jasně vymezit hranice, kdy je fyzická obrana přípustná. Vždy je dobré, aby dítě šikanujícího nejprve slovně upozornilo, aby přestal, a to opakovaně.

Nutné je, aby dítě umělo popsat pocity šikanujícímu, co se mu nelíbí, vysvětlit, proč mu to vadí apod. Pokud se tak nestane, potom je možné proti šikanujícímu použít stejnou sílu. Pokud se ale v blízkosti nachází osoba, která by mohla situaci pomoci vyřešit, pak dítěti poraďte, aby se v takovémto případě obrátilo na toho, kdo může pomoci, a dítě se tak vyhnulo použití stejného jednání jako šikanující.

Pokud se dítě bude snažit řešit situaci samostatně, může mu to pomoci také v budoucnu. Zvládne lépe krizové situace a bude více samostatné při řešení problémů.

Dítě tak naučíte nejen to, že situaci může zvládnout vyřešit samostatně, ale ukážete mu také fakt, že není vždy vhodné k řešení sporů využít sílu, a že mnohdy vystačí pouze slova. Minimálně, aby se alespoň pokusilo vždy konflikt řešit diplomaticky a sílu využilo až v opravdu krajním případě, kdy nezbývá jiná možnost. Nechcete přece ze svého dítěte vychovat agresora.

Na závěr je dobré upozornit na to, že šikanující dítě často vůbec nemůže za to, že šikanuje ostatní děti. Násilí může vidět doma, takže mu nemusí přijít jako negativní. Navíc jeho chování je odrazem chování jeho rodičů, takže pokud je násilí na denním pořádku, navíc je-li bito často samotné dítě, potom je jeho postoj k ostatním stejný.

Zlost a agresi si vybíjí na ostatních, protože rodiče samozřejmě zbít nemůže – i když to neznamená, že se časem opravdu nevzepře i svým rodičům.

Jak může rodič dětské šikaně zabránit?

Co může rodič udělat proto, aby dítěti s šikanou pomohl?

To nejlepší, co můžete pro své dítě, které se stalo obětí šikany, udělat, je, že ho v tom prostě nenecháte, ale také se nebudete snažit situaci vyřešit za něj.

Pokud vnímáte, že řešení, které je již výše zmíněné, nefunguje, protože rodiče šikanujícího se k této situaci staví bez zájmu, pak doporučuji vyvinout větší nátlak na učitele. Pište e-maily, volejte do školky, školy, choďte řešit tyto problémy a klaďte důraz na pomoc s řešením. Pokud je to možné, zkuste si promluvit i s rodiči, vysvětlujte, opakujte se a stále požadujte řešení této situace.

Zkuste se rodičů nebo učitelů zeptat, jak by oni řešili situaci, kdy by jejich dítě bylo šikanováno, v případě, že vás budou odmítat.

Dnes je bohužel trendem neřešit to, o čem se nemluví, takže milí rodičové, mluvte hezky nahlas a nenechte se odbýt, máte práva na pomoc ze strany škol i školek, takže si o ně říkejte nahlas, jedině tak můžete s problémem nějak pohnout.

Přidat komentář

1 Komentář

  • Velmi aktuální téma, vzhledem k sociálním sítím stále aktuálnější… Přikládám dva odkazy – jeden týkající se kyberšikany, druhý je projekt studentů, kteří vytvořili něco jako online linku důvěry. Každá škola se může zaregistrovat, děti mohou anonymně ohlásit šikanu a zpráva přijde metodikům prevence a výchovným poradcům. Jako rodič bych po škole chtěla, ať je součástí…

    http://www.poradna.e-bezpeci.cz

    http://www.nntb.cz

    A ještě se mi osvědčilo dětem vysvětlit, že ten, kdo šikanuje má sám největší problém, sám je looser, takže se ho není třeba bát. A nikdy nesmí přihlížet, vždy někomu říct. Protože přihlížením jen pomáhají…