Jak jsem vybírala synovi základní školu

Jak jsem vybírala synovi základní školu
Autorem Kristina F

Před nástupem syna do školy jsem se zúčastnila schůzky ohledně možnosti založení komunitní školy v našem okolí. Představa, že by se syn mohl do školy těšit a bylo tam s ním zacházeno jako s rovnocenným partnerem, se mi líbila. Bohužel legislativní proces není jednoduchý, stejně tak zajištění vhodných prostor a empatického učitele. Školu se do září založit nepodařilo.

I kdyby ano, ještě bych se rozmýšlela, protože měsíční platba 3500 Kč až 5000 Kč není zanedbatelná. Zejména pokud si vyčíslíte, nakolik by vyšlo celé devítileté studium. To je pro mě přijatelnější synovi našetřit na studium vysoké školy nebo na stáž v zahraničí.

Na stejnou ZŠ jako chodí naše starší dcera jsem syna přihlásit odmítla. Vůbec se mi nelíbí, že tam učitelé děti stresují s řešením úkolů na čas, podporují v soutěživosti, a že co řekne paní učitelka je svaté a názor dítěte nikoho nezajímá.

Naštěstí jsem náhradní vzdělávací instituci objevila přímo v našem městě. Jedná se sice také o státní ZŠ, ale modernější v tom, že matematika se zde učí tzv. Hejného metodou, čtení tzv. Genetickou metodou a používá se písmo Comenia Script.

Hejného metoda výuky matematiky

Zakladatel metody vyučování orientované na budování schémat je Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., přední český a slovenský odborník v didaktice matematiky. Od roku 1991 působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vzdělal již stovky učitelů. Se svým týmem vypracoval učebnice matematiky pro 1. stupeň ZŠ, spolu s příručkami pro učitele a doprovodnými materiály. Na učebnicích pro 2. stupeň ZŠ se nyní pracuje. Již vyšly první čtyři díly ze sedmi.

12 klíčových principů Hejného metody

 1. Budování schémat – Víte, kolik je ve vašem bytě oken? Když zapřemýšlíte, tak víte. Máte totiž schéma vašeho bytu v hlavě. Hejného metoda schémata posiluje, napojuje na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky.
 2. Práce v prostředích – Když děti znají prostředí, ve kterém se dobře cítí, nerozptylují je neznámé věci a plně se soustředí.
 3. Prolínání témat – Informace jsou vždy uloženy ve známém schématu, které si dítě kdykoli vybaví. Neodtrháváme od sebe matematické jevy a pojmy, ale zapojujeme při nich různé strategie řešení. Dítě si pak samo vybere, co mu lépe vyhovuje.
 4. Rozvoj osobnosti – Je kladen důraz na to, aby se děti nenechaly v životě manipulovat. Proto učitel ve výuce nepředává hotové poznatky, ale učí děti především argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Děti respektují druhého a umí se rozhodovat a nesou i důsledky svého konání.
 5. Skutečná motivace – Matematické úlohy jsou postaveny tak, aby jejich řešení děti „automaticky“ bavilo. Správná motivace je ta vnitřní.
 6. Reálné zkušenosti – Děti například „šijí šaty“ pro krychli, a tím se automaticky naučí, kolik má krychle stěn, kolik vrcholů, jak vypočítat její povrch apod.
 7. Radost z matematiky – Je to radost z vlastních pokroků, z uznání spolužáků i učitele.
 8. Vlastní poznatek – Když má prvňák poskládat ze dřívek čtverec, vezme jedno dřívko, pak druhé, třetí…Stále mu to nestačí, vezme tedy čtvrté dřívko a poskládá čtverec. Pak se rozhodne poskládat větší čtverec. Vezme další dřívka a složí větší čtverec. Už začíná tušit, že bude-li chtít složit ještě větší čtverec, potřebuje k tomu vždy další čtyři dřívka. Je na cestě k objevu vzorce pro výpočet obvodu čtverce.
 9. Role učitele – Průvodce a moderátor diskusí.
 10. Práce s chybou – Podporujeme děti, aby si chyby našly samy, a učíme je vysvětlovat, proč chybu udělaly. Vzájemná důvěra mezi dítětem a učitelem pak podporuje radost žáků z odvedené práce.
 11. Přiměřené výzvy – Učebnice obsahují úlohy všech obtížností.
 12. Podpora spolupráce – Děti pracují ve skupinkách, po dvojicích nebo i samostatně. Každý žák je tak schopen říci, jak k výsledku došel, a umí to vysvětlit i druhým.

Další informace na stránkách H-mat.

Čtení genetickou metodou

Čtení genetickou metodou

Za autora této metody je považován spisovatel a pedagog Josef Kožíšek, který ji použil v čítance Poupata již v roce 1913. Není nová, jen podrobně zpracovaná. Na počátku výuky se vychází ze jmen žáků a jejich fotografií, děti se tak učí první písmeno svého jména i jména spolužáků.

Žáci zapisují věty pomocí kresby. Pak pomocí symbolů – užívají zkratky jmen, např. „M“ místo Matyáš, tj. velkými tiskacími písmeny. Ze symbolů se tak stávají písmena. Postupně žák zapisuje a čte pomocí kresby, symbolů a písmen. Kresby a symboly postupně vymizí a zůstává hláskové písmo, tj. velká tiskací abeceda.

Klade se velký důraz na rozvoj sluchového vnímání. Tato metoda vůbec nerozkládá slova na slabiky, ale čteme celé slovo po hláskách, tedy neslabikujeme! T-E-T-A = TETA. Díky tomu, že se děti zpočátku soustřeďují jen na jeden typ písma – „hůlkové písmo“ zvládnou celou velkou tiskací abecedu velmi brzy.

Zhruba v pololetí se objeví malá tiskací abeceda. A protože je v této metodě prodlouženo období procvičování jemné motoriky skoro na celý půlrok, je více času na uvolňovací cviky. Děti si v průběhu roku sami vše zapisují – vzkazy i domácí úkoly.

Více informací na stránkách Čtení genetickou metodou.

Písmo Comenia Script

Autorkou tohoto písma a doprovodných didaktických materiálů je Radana Lencová. Od září 2010 je písmo pilotně ověřováno Ministerstvem školství ČR na 33 základních školách v České republice.

Charakteristika a výhody písma:

 • Jednoduchá velká abeceda.
 • Písmo má volitelný sklon, napojování písmen je rovněž volitelné.
 • Jednodušší písmo vychází vstříc současným potřebám dětí a může být snáze čitelnější v zahraničí.
 • Tím, že jsou tvary písma bližší tiskovému písmu, umožňuje zjednodušit systém čtení a psaní. Děti se nemusí učit písmena čtyři, ale jen jedno nebo dvě.
 • Jednodušší písmo pomáhá více porozumět textu, než písmo složitější, které může odvádět pozornost od obsahu.
 • Má vypracované tahy pro praváky i pro leváky.
 • Pro pro děti dysgrafické, mentálně či tělesně hendikepované je vypracována bezserifová forma písma tj. bez možnosti napojení.
 • V abecedě je několik písmen a číslic, jež mají více tvarových variant. Dítě si tak samo zvolí, které tvary preferuje.

Více informací na stránkách Comenia Script.

Jak jsme s vybranou školou spokojeni?

Syn si v matematice vede velmi dobře. Jsem příjemně překvapená, jak jsou postupy výpočtu v učebnici názorné a dítě vidí výsledek hned nebo si ho samo odvodí, aniž by muselo počítat na prstech či si pamatovat nějaké posloupnosti. U čtení genetickou metodou má syn výhodu výborné sluchové syntézy, kdy mu hláskování jednotlivých písmen nedělá potíže.

Jelikož syn vůbec nekreslil, měla jsem obavy, jak si poradí s klasickým vázaným písmem. Proto jsem uvítala možnost, aby psal jednodušším Comenia Scriptem. Se synovým rukopisem jsem spokojená.

Ať už dítěti vyberete jakoukoliv školu, nezapomeňte mu být oporou a stůjte vždy při něm. Dítě nesmí mít pocit, že jste se proti němu s paní učitelkou spikli ;o)

Přidat komentář