5 důvodů, proč by se měly děti učit anglicky od malička

Angličtina je z pohledu střední Evropy nejdůležitějším jazykem, byť někteří lingvisté budou namítat, že čínština je v obchodních vztazích již používanější, stále je angličtina ve 35 státech světa prvním jazykem a v dalších 50 státech jedním z úředních jazyků. Znalost angličtiny předurčuje lepší vzdělání, zaměstnání, ale hodí se také na poli kultury a zábavy, protože nejnovější filmy, seriály, aplikace, hry nebo různé programy jsou v angličtině. Jaké jsou další důvody, proč by se děti měly učit anglický jazyk od malička?

#1 V mládí jde učení snadněji

Co si budeme namlouvat, nejmenší děti nasávají vědomosti jako houby a ani jim nepřijde, že se učí, poznávají totiž svět a shodou okolností další, do kterého se jim otevírají dveře je ten anglický. Angličtina pro nejmenší tak má smysl, protože děti se naučí za kratší dobu mnohem více než v pozdějším věku.

#2 Pro lepší výslovnost a intonaci

Děti, které se věnují učení cizích jazyků od malička, mají lepší výslovnost a intonaci než děti, které začaly s učením později nebo studenti, co se začali učit cizí jazyk až v dospělosti. Nejmarkantnější je tento fakt v bilingvních rodinách, ale bilingvismu lze docílit také běžnou výukou.

#3 Brána k jiným kulturám a poznání

Angličtinou hovoří 750 milionů lidí, několik základních anglických slovíček zná několik miliard lidí. Cizí jazyk otevírá brány k poznání nových kultur nebo umožňuje cestování do cizích zemí. Poznání navíc přináší toleranci k ostatním odlišným kulturám, výuka by se proto neměla zanedbávat ani v době uzavřených škol, protože funguje on-line výuka angličtiny pro děti.

#4 Angličtina je jazykem vědců i diplomatů

Angličtina je univerzálním jazykem, ve kterém prezentují své výstupy vědci, ale také jazykem diplomatů, pilotů, obchodníků a mnoha dalších profesí. Je základním komunikačním prostředkem na univerzitách i v cestovním ruchu.

#5 Nejnovější trendy? Jedině v angličtině!

Co si budeme namlouvat, čínsky sice hovoří více lidí, ale základním jazykem zábavy, kultury a módy je také angličtina. Nejnovější filmy, seriály nebo hry jsou v angličtině, obdobně jako nejslavnější písničky, o literatuře ani nemluvě.

Přidat komentář